1:2 Sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Cristo, na nangasa sa Colosas: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama.. 1:3 Nagpapasalamat kami sa Dios, na Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na kayo'y laging idinadalangin, 6 Dahil sa mga bagay na iyon ay dumarating ang poot ng Diyos.+ 7 Sa mismong mga bagay na iyon ay minsan na rin kayong lumakad noong nabubuhay kayo sa mga iyon.+ 8 Ngunit ngayon ay alisin nga ninyo ang lahat ng mga iyon sa inyo,+ poot, galit, kasamaan, mapang-abusong pananalita,+ at malaswang pananalita+ mula sa inyong bibig. Bible / Verses / Tagalog-A A A + Paglikha ng mundo kumpara evolution. 3 Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Cristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Dios. 13 Magpasensiya kayo sa isa't isa. Colosas 3:13 1 min read. *+, 15 Gayundin, hayaang maghari sa puso ninyo ang kapayapaan ng Kristo,*+ dahil tinawag kayo para maging isang katawan at magkaroon ng kapayapaan. Mga Taga-Colosas 2 Tagalog: Ang Dating Biblia. Kabanata: 1 2 3 4-Reset + Kabanata 2 . neiʹa. 9 Huwag kayong magsisinungaling sa isa’t isa.+ Hubarin ninyo ang lumang personalidad+ pati na ang mga gawain nito, 10 at damtan ninyo ang inyong sarili ng bagong+ personalidad, na sa pamamagitan ng tumpak na kaalaman ay ginagawang bago ayon sa larawan+ ng Isa na lumalang nito, 11 kung saan walang Griego ni Judio, pagtutuli ni di-pagtutuli, banyaga, Scita, alipin, taong laya,+ kundi si Kristo ang lahat ng bagay at nasa lahat.+. pagsasalin accusation. The result is a version that is easy to read and understand, but faithful to the meaning of the original biblical texts. Mga Pagpipiliang Pagbasa ... Philippines. English-Tagalog Bible. Hindi Niya palalampasin o ipagwawalang bahala ang ating kasalanan; hindi iyon magiging makatarungan. Patuloy na turuan at patibayin* ang isa’t isa na may kasamang mga salmo,+ papuri sa Diyos, at espirituwal na awit na kinakanta nang may pasasalamat;* at laging umawit kay Jehova* mula sa inyong puso. 4-5. Ang Sulat Ni Pablo Sa Mga Taga COLOSAS Ikatlong Kabanata. gentle adjective verb noun /ˈd͡ʒɛntl̩ / + gramatika Tender and amiable; of a considerate or kindly disposition (intransitive) to become gentle + 32 mga kahulugan . You must be logged in to post a comment. Dapat na responsable ang bawat mananampalataya sa pag-aaral ng Bibliya para sa kanilang personal na paglago at kaalaman. mabait The Carniolan bee is known for being gentle and nonaggressive. 1 Timoteo, 2 Timoteo Tito . Lectionary Sunday School Lesson: Colosas 3:1-11 (July31, 2016) Dati at Bagong Buhay Colosas 3:1-11 May kwento tungkol sa isang matandang miembro ng simbahan na nagiging munting problema sa kanilang kapilya. 1:1 Si Pablo, na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at ang kapatid nating si Timoteo, . โคโลสี 3:3 Thai: from KJV เพราะว่าท่านได้ตายแล้วและชีวิตของท่านซ่อนไว้กับพระคริสต์ในพระเจ้า 12-14) Salmo 127, 1-2. The 3 Reasons Why Jews Don't Believe In Jesus & Israel Evangelism Report (By Eitan Bar) - Duration: 51:17. Tagalog Bible Verse. Sep 5, 2019 - Colosas 1 - Audio Tagalog Bible - YouTube. The best Filipino / Tagalog translation for the English word 3:00. Colosas 3:13 ng Panginoon: Sa ibang manuskrito'y ni … 1 Kaya, mga banal na kapatid, mga may bahagi sa pagtawag ng kalangitan, inyong isipin ang Apostol at Dakilang Saserdote na ating kinikilala, si Jesus; 2 Na siya'y tapat sa naglagay sa kaniya na gaya rin naman ni Moises sa buong sangbahayan niya. Colossians 3:23-24 Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. Turuan at payuhan ninyo ang bawat isa sa pamamagitan ng mga salmo, ng mga himno at mga awiting espirituwal. Lectionary Sunday School Lesson: Colosas 3:1-11 (July31, 2016) Dati at Bagong Buhay Colosas 3:1-11 May kwento tungkol sa isang matandang miembro ng simbahan na nagiging munting problema sa kanilang kapilya. Apocalipsis 3 - Basahin ang Bibliya gamit ang Audio sa 100+ Mga Wika - Ang Biblia 1905 Colosas Tagalog Bible Verse Verse Of The Day Colosas 3:15. Pumili ng isang aklat ng Banal na Bibliya sa Tagalog - (Ang Dating Biblia - 1905) You must be logged in to post a comment. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Liham sa mga Taga-Colosas. Mga Taga-Colosas 3 3 1 Binuhay # Awit 110:1. kayong muli na kasama ni Cristo, kaya't ang pagtuunan ninyo ng isip ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. 2 Ilagak ninyo ang inyong pagiisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. ... Ang ating Pakikiisa kay Kristo (1,3 - 3, 21) Ikalawang bahagi: Ang mga tungkulin ng mga Kristiyano sa isa't isa (4, 1 - 6, 24) Unang bahagi. 4 Kapag ipinakita na ng Kristo, na siyang buhay natin,+ ang kapangyarihan niya,* mahahayag din na kabahagi niya kayo sa kaluwalhatian niya.+, 5 Kaya patayin ninyo ang mga bahagi ng inyong katawan*+ na umaakay sa seksuwal na imoralidad,* karumihan, di-makontrol na seksuwal na pagnanasa,+ nakasasakit na pagnanasa, at kasakiman, na isang uri ng idolatriya. Tagalog Sermons at Bible Study Materials Mga Christian Education Resources at Sermons sa Tagalog . Ang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Colosas. Mga Taga-Colosas 3:23-24 RTPV05. 3. Colossians « Previous | Next » The Book of Colossians was written explicitly to defeat the heresy that had arisen in … Colosas 3, 12-21 Lucas 2, 22-40 o kaya 2, 22. In this case, these Colossian Christians have died to the old order. Mga kapatid: Kayo’y hinirang ng Diyos, itinalaga para sa kanya at minamahal niya. Colosas 3:13 Magandang Balita Biblia (MBBTAG). 22 Kayong mga alipin, maging masunurin kayo sa mga panginoon* ninyo sa lahat ng bagay,+ hindi lang kapag nakatingin sila, para matuwa sa inyo ang mga tao, kundi nang buong puso, na may takot kay Jehova. KAYAMANAN MULA SA SALITA NG DIYOS Hubarin Ninyo ang Lumang Personalidad, at Isuot Ninyo ang Bago ; Hulyo 8-14 Show more. Next: Mateo 6:34. Sulat sa mga taga-Colosas (), mula sa Ang Dating Biblia (1905)Sulat ni Pablo sa mga Taga-Colosas, Buong Bibliya sa wikang Tagalog, mula sa AngBiblia.net; Mga Taga-Colosas, Ang Salita ng Diyos (SND, 1998), Bibliyang Tagalog sa Internet (Bagong Tipan), BiblesInternational, BibleGateway.com 6 Ilalabas ng Diyos ang kaniyang poot dahil sa mga bagay na iyon. Biyernes, Hulyo 29, 2016. 4-5. Tags: Colosas 3:15. bihasang taga-alaga skilled nurse. [Read full chapter 3 Nagpapasalamat kami sa Dios, na Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na kayo'y laging idinadalangin, Pumili ng isang aklat ng Banal na Bibliya sa Tagalog - (Ang Dating Biblia - 1905) Mga Taga-Corinto Corinthians. 1 Juan, 2 Juan & 3 Juan . 3 Sapagka't kayo'y nangamatay na, at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Cristo sa Dios. English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. December 27, 2020. in Tagalog Mass Readings. Sinasabi sa Colosas 3:3, "Sapagka't kayo'y nangamatay na, at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Cristo sa Dios." Colosas 3:13 Magandang Balita Biblia (MBBTAG). Leave a Reply Cancel reply. Bibliya Tagalog Holy Bible. tl * Mga Taga Colosas 3:23–24 (paglingkuran ang iba tulad ng paglilingkod mo sa Panginoon) LDS en * Colossians 3:23–24 (serve others as you would serve the Lord) I-click ang numero ng talata para makita ang ibang salin. Previous: Isaias 54:10. grupong taga-taguyod advocacy group. Colosas 3:1-25 Liham sa mga Taga-Colosas 3 Gayunman, kung ibinangon kayong kasama ng Kristo, + patuloy na hanapin ang mga bagay sa itaas, kung saan nakaupo ang Kristo sa kanan ng Diyos. Tagalog accusation sa Tagalog Ingles - diksyonaryo Tagalog. It brings everything to an end. The English word "3:00" can be translated as the following word in Tagalog: 1.) Kaya’t dapat kayong maging mahabagin, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait at matiisin. Ang Diyos ay may perpektong katarungan. Colosas 3, 12-21. Ang Sulat Ni Pablo Sa Mga Taga COLOSAS Ikatlong Kabanata ... (12) The Holy Bible: COLOSSIANS Chapter 1 - 4 (Tagalog Audio) - … Mga Taga-Efeso Ephesians. + 2 Laging ituon ang inyong isip sa mga bagay sa itaas, + hindi sa mga bagay sa lupa. Kapistahan ng Banal na Mag-anak Hesus, Maria at Jose (B) Sirac 3, 3-7. Colosas 4:1-18—Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre. Mga Christian Education Resources at Sermons sa Tagalog. Ang pagsulat ko nga sa inyo ng mga gayon ding bagay, sa akin ay tunay na hindi nakangangalay, nguni't sa inyo'y katiwasayan. Continue Reading. Unang Pahina / Bibles / Bibliya - Tagalog / Mga Taga-Colosas. That of which one is accused; the charge of an offense or crime, or the declaration containing the charge. Sirac 3, 3-7. Kaya’t dapat kayong maging mahabagin, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait at matiisin. Tags: Mga Taga Colosas 3:13 Tagalog Bible Verse. —Mateo 7:12; Colosas 4:6; 1 Pedro 3: 3, 4. en Leave the matter in God’s hands, for “certainly the one that is doing wrong will receive back what he wrongly did, and there is no partiality.” 4 When Christ, our life, is revealed, then you will also be revealed with him in glory. Mga Taga-Roma Romans . 14 Ngunit, bukod pa sa lahat ng bagay na ito, damtan ninyo ang inyong sarili ng pag-ibig,+ sapagkat ito ay isang sakdal na bigkis+ ng pagkakaisa. Hebreo Jaime . Tagalog Bible Verse. Ang Sulat sa mga taga-Efeso o Sulat sa mga Efesio ay isang aklat ng mga sulat sa Bagong Tipan ng Bibliya na isinulat ni Apostol San Pablo para sa kalahatan ng Asya Menor na ang Efeso ang gumaganap bilang ulong-lungsod o kabisera at kung saan tatlong taong nangaral si San Pablo, subalit may nagsasaad din na para ito sa mga Kristiyano ng Simbahan o Parokya ng Laodicea. Colosas 1 in Tagalog. Colosas . Sorry, nagka-error sa paglo-load ng video. Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan. Kasama ng pananampalataya at pag-ibig, ang pag-asa ay isang nagtatagal na katangian ng buhay ng isang Kristiyano (1 Corinto 13:13), at bumubukal ang pag-ibig mula sa pag-asa (Colosas 1:4-5). Mga Taga-Colosas 3 Tagalog: Ang Dating Biblia. The Magandang Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in the Tagalog language using the dynamic equivalence principle of translation. comments. 21 Kayong mga ama, huwag ninyong inisin* ang inyong mga anak+ para hindi sila masiraan* ng loob. It is the first Filipino website to publish and offer complete Daily Tagalog Mass Readings online. Mga Taga-Colosas 3:3 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) Sapagka't kayo'y nangamatay na, at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Cristo sa Dios. Similar phrases in dictionary Tagalog English. Tingnan sa Glosari. Leave a Reply Cancel reply. 28:19). Colosas 3, 12-21 Lucas […] Home; ABOUT Us; FAQS; DONATE / HELP US; Prayer Request; Contact Us; Mga Pagbasa; Way of the Cross ; Daan ng Krus; Linggo, Disyembre 27, 2020. accusation noun /ˌæk.jʊˈzeɪ.ʃən/ ˌækjʊˈzeɪʃən + gramatika The act of accusing or charging with a crime or with a lighter offense. Colosas 3:15 - At maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Cristo, na diya'y tinawag din naman kayo sa isang katawan; at kayo'y maging mapagpasalamat. KAYAMANAN MULA SA SALITA NG DIYOS “Patuloy Ninyong Pasiglahin ang Isa’t Isa at Patibayin ang Isa’t Isa” ; … Podcast: Download (Duration: 6:39 — 3.5MB) Kapistahan ng Banal na Mag-anak Hesus, Maria at Jose (B) Sirac 3, 3-7. Biyernes, Hulyo 29, 2016. 3 Gayunman, kung ibinangon kayong kasama ng Kristo,+ patuloy na hanapin ang mga bagay sa itaas, kung saan nakaupo ang Kristo sa kanan ng Diyos.+ 2 Laging ituon ang inyong isip sa mga bagay sa itaas,+ hindi sa mga bagay sa lupa.+ 3 Dahil namatay kayo, at ang buhay ninyo ay nasa kamay ng Kristo, ayon sa kalooban ng Diyos. Kailangang bayaran ang kasalanan. ONE FOR ISRAEL Ministry 292,792 views 13 Magpasensiya kayo sa isa't isa. 1 Sapagka't ibig ko na inyong maalaman kung gaano kalaki ang aking pagpipilit dahil sa inyo, at sa nangasa Laodicea, at … *+ 17 Anuman ang inyong sabihin o gawin, gawin ninyo ang lahat ng bagay sa ngalan ng Panginoong Jesus at pasalamatan ang Diyos na Ama sa pamamagitan niya.+, 18 Kayong mga asawang babae, magpasakop kayo sa inyong asawang lalaki,+ gaya ng inaasahan sa mga tagasunod ng Panginoon. Manahang sagana sa inyo ang salita ni Cristo sa lahat ng karunungan "Manahang sagana sa inyo ang salita ni Cristo sa lahat ng karunungan. Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube. + 11 mga kahulugan . 12 Alinsunod dito, bilang mga pinili ng Diyos,+ banal at iniibig, damtan ninyo ang inyong sarili ng magiliw na pagmamahal na may habag,+ kabaitan, kababaan ng pag-iisip,+ kahinahunan,+ at mahabang pagtitiis.+ 13 Patuloy ninyong pagtiisan ang isa’t isa at lubusang patawarin ang isa’t isa+ kung ang sinuman ay may dahilan sa pagrereklamo+ laban sa iba. O “dahil ito ay perpektong bigkis ng pagkakaisa.”, O “hayaang kontrolin ng kapayapaan ng Kristo ang puso ninyo.”, 3 Gayunman, kung ibinangon kayong kasama ng Kristo,+ patuloy na hanapin ang mga bagay sa itaas, kung saan nakaupo ang Kristo sa kanan ng Diyos.+ 2 Laging ituon ang inyong isip sa mga bagay sa itaas,+ hindi sa mga bagay sa lupa.+ 3 Dahil namatay kayo, at ang buhay ninyo ay nasa kamay ng Kristo, ayon sa kalooban ng Diyos. Colosas 3, 12-21 Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Colosas. Colossians 3 Put On the New Self. 1 Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Cristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Dios. Related Stories . Genesis 1:1; At sinabi ng Dios, Bukalan ng sagana ang tubig ng mga gumagalaw na kinapal na may buhay, at magsilipad ang mga ibon sa itaas ng lupa sa luwal na kalawakan ng himpapawid. Read verse in New International Version Paghariin ninyo sa mga puso nʼyo ang kapayapaan ni Cristo. Ang sulat sa mga taga-Roma o Sulat sa mga Romano ay isa sa mga aklat sa Bagong Tipan ng Bibliya, na naglalaman ng isang liham na isinulat ni San Pablong Alagad para sa mga Kristiyanong Romano. Kung may hinanakit kayo kaninuman, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. 19 Kayong mga asawang lalaki, patuloy na ibigin ang inyu-inyong asawang babae+ at huwag kayong magalit sa kanila nang may kapaitan.+ 20 Kayong mga anak, maging masunurin+ kayo sa inyong mga magulang sa lahat ng bagay, sapagkat ito ay lubhang kalugud-lugod sa Panginoon. 14-17a (gr. 3 Gayunman, kung ibinangon+ kayong kasama ng Kristo, patuloy ninyong hanapin ang mga bagay na nasa itaas,+ kung saan ang Kristo ay nakaupo sa kanan ng Diyos.+ 2 Panatilihin ninyong nakatuon ang inyong mga pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas,+ hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa.+ 3 Sapagkat kayo ay namatay,+ at ang inyong buhay+ ay nakatagong kasama ng Kristo kaisa+ ng Diyos. Sapagkat si Cristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo. 2 Ilagak ninyo ang inyong pagiisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Sa katunayan, ito ang ikaanim sa mga liham na isinulat ni San Pablo, na palaging inuuna sa pagkakabanghay dahil sa kahalagahan ng mga nilalaman at paksa: ang kabuuruan ng Kristiyanismo. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa D’yos. YOU WILL ALSO BE REVEALED IN GLORY. Tayo ay hindi na nabubuhay para ating sarili kundi para kay Cristo lamang (Col. 3:3). Colosas 3:12 - Mangagbihis nga kayo gaya ng mga hinirang ng Dios, na mga banal at minamahal, ng isang pusong mahabagin, ng kagandahangloob, ng kababaan, ng kaamuan, ng pagpapahinuhod: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 13 Magpasensiya kayo sa isa't isa. Kung paanong si Jehova ay lubusang nagpatawad sa inyo,+ gayon din naman ang gawin ninyo. 21 Kayong mga ama, huwag ninyong yamutin ang inyong mga anak,+ upang hindi sila masiraan ng loob. pagsasalin gentle. Colosas 3:12-13, "Kayo'y hinirang ng Diyos, itinalaga para sa kanya at minamahal niya. * 23 Anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ito nang buong kaluluwa* na parang kay Jehova* kayo naglilingkod+ at hindi sa mga tao, 24 dahil alam ninyong si Jehova* ang magbibigay sa inyo ng mana bilang gantimpala.+ Magpaalipin kayo sa Panginoon, kay Kristo. COLOSSIANS 3:3-4. Kung may hinanakit kayo kaninuman, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Mga Taga-Kolosas Colossians. 14 … 4 Kapag ipinakita na ng Kristo, na siyang … Mga panlabas na kawing. 14-17a (gr. Sapagkat si Cristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo. 1 Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Cristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Dios. JimLaS 4 months ago ... (Colosas 3:15) Comments. Kilala ang pukyutan ng Carniola sa pagiging mabait at hindi nananakit @Wiktionnaire. Next: Santiago 1:17. (Colosas 1:17) Siya “ang panganay sa tanang kalalangan.” ( Colosas 1:15 ) Ang tanang ubang linalang, apil ang mga anghel, milungtad pinaagi kang Jesus. 1 Pedro 3 - Basahin ang Bibliya gamit ang Audio sa 100+ Mga Wika - Ang Biblia 1905 Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - Colossians, chapter 3 of the Tagalog Holy Bible We provide Filipino to English Translation. Colosas 3:15. Colosas 1:28-29 3. Icbc discipleship curriculum tagalog 1. 16 Hayaang ang salita ng Kristo ay manahan sa inyo nang sagana sa buong karunungan.+ Patuloy na magturo+ at magpaalalahanan sa isa’t isa sa pamamagitan ng mga salmo,+ mga papuri sa Diyos, mga espirituwal na awit+ na may kagandahang-loob, na umaawit sa inyong mga puso kay Jehova.+ 17 At anuman ang inyong ginagawa sa salita o sa gawa,+ gawin ninyo ang lahat ng bagay sa pangalan ng Panginoong Jesus,+ na pinasasalamatan+ ang Diyos na Ama sa pamamagitan niya. I-click ang numero ng talata para makita ang ibang salin. Related Stories . Colosas 3:23 - Anomang inyong ginagawa, ay inyong gawin ng buong puso, na gaya ng sa Panginoon, at hindi sa mga tao; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Ang ating pakikiisa sa Nagkaisang Iglesia Metodista ay pakikiisa sa gawain ni Cristo na dapat ipagpatuloy ng bawat Kristiano (Acts 1:8, Matt. Sinabi ni Jesus ang mga salitang ito noong kausap niya ang Judiong lider ng relihiyon na si Nicodemo. Kung umawit ang lalaking ito ay sobrang lakas at medyo sintonado ang kanyang boses. 2-6. Mga Taga-Colosas 3:23-24 RTPV05 Anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo nang buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. 19 Kayong mga asawang lalaki, patuloy na mahalin ang inyong asawang babae+ at huwag kayong magalit nang husto* sa kanila.+ 20 Kayong mga anak, maging masunurin kayo sa inyong mga magulang sa lahat ng bagay,+ dahil talagang nakapagpapasaya ito sa Panginoon. May pagkakatulad sa sulat na ito ang Sulat sa mga taga-Colosas ni San Pablo. 3 Gayunman, kung ibinangon+ kayong kasama ng Kristo, patuloy ninyong hanapin ang mga bagay na nasa itaas,+ kung saan ang Kristo ay nakaupo sa kanan ng Diyos.+ 2 Panatilihin ninyong nakatuon ang inyong mga pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas,+ hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa.+ 3 Sapagkat kayo ay namatay,+ at ang inyong buhay+ ay nakatagong kasama ng Kristo kaisa+ ng … Philippians 3 Righteousness Through Faith in Christ. 12 Kaya nga, dahil kayo'y hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa kanya, dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagpakumbaba, mahinahon, at mapagtiis. Kung umawit ang lalaking ito ay sobrang lakas at … 16 Punuin ninyo ang inyong sarili ng salita ng Kristo at sa gayon ay magiging marunong kayo. 18 Kayong mga asawang babae, magpasakop+ kayo sa inyu-inyong asawang lalaki, gaya ng nararapat sa Panginoon. Mga Taga-Colosas 3:23-24. Mga Taga-Colosas ^. 39-40. Mga Taga-Filipos Philippians. At ipakita ninyong mapagpasalamat kayo. 3 For you died, and your life is hidden with Christ in God. Tagalog: Ang Dating Biblia. English 1 Sa katapustapusan, mga kapatid ko, mangagalak kayo sa Panginoon. Tagalog Bible: Colossians. Isang Manwal Para sa Discipleship “Isang Gabay sa Espirituwal na Pagiging Magulang at Espirituwal Multiplikasyon.” IMUS CONSERVATIVE BAPTIST CHURCH AngSalitangDiyos 2. Colosas. Dapat din kayong maging mapagpasalamat. 4 Kapag ang Kristo, na ating buhay,+ ay nahayag, kung magkagayon ay mahahayag+ din kayong kasama niya sa kaluwalhatian.+, 5 Patayin ninyo,+ kung gayon, ang mga sangkap+ ng inyong katawan na nasa ibabaw ng lupa may kinalaman sa pakikiapid, karumihan, pita sa sekso,+ nakasasakit na pagnanasa, at kaimbutan,+ na siyang idolatriya. Bibliya Tagalog Holy Bible. Mga Taga-Colosas 1; Mga Taga-Colosas 2; Mga Taga-Colosas 3; Mga Taga-Colosas 4 “For you died“ (v. 3a). 1 Sapagka't ibig ko na inyong maalaman kung gaano kalaki ang aking pagpipilit dahil sa inyo, at sa nangasa Laodicea, at sa lahat na hindi nakakita ng mukha ko sa laman; Pero bisan pa niana, kinabubut-ong gipadala ni Jehova * nga Diyos ang iyang pinanggang Anak “aron sa pag-alagad ug sa paghatag sa iyang kinabuhi ingong lukat baylo sa daghan.” Anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo nang buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. DISYEMBRE 27, 2020 Kapistahan ng Banal na Mag-anak Hesus, Maria at Jose (B) UNANG PAGBASA Sirac 3: 3-7, 14-17a Pagbasa mula sa aklat ni Sirac Ang mga … Ang lahat ng poot ng Diyos para sa kasalanan ay Kanyang ibinuhos sa Kanyang sariling Anak. Death is a serious transition. Colosas 3:6 ang mga taong ayaw pasakop sa kanya: Sa ibang manuskrito’y hindi nakasulat ang mga salitang ito. 2-6. 12-14) Salmo 127, 1-2. » Colosas » 1 Tesalonica » 1 Timoteo » 2 Timoteo » Hebreo » Santiago » 1 Pedro » 2 Pedro » 1 Juan » 2 Juan » 3 Juan » Judas » Pahayag; LUMANG TIPAN » Exodus » 1 Cronica » 2 Cronica » Salmo » Kawikaan » Isaias » Jeremias » Panaghoy » Micas » Nahum » Habakuk » Zefanias; Primary Menu . 15 Gayundin, hayaang ang kapayapaan+ ng Kristo ang pumatnubay sa inyong mga puso,+ sapagkat doon nga kayo tinawag sa isang katawan.+ At ipakita ninyong kayo ay mapagpasalamat. Jose ( B colosas 3:3 tagalog Sirac 3, 12-21 Lucas 2, 22 inyu-inyong asawang lalaki, ng... That is easy to read and understand, but faithful to the meaning of original! Sulat na ito ang Sulat ni Apostol San Pablo sa mga bagay na iyon ng mga ni... Languages rather than their form Study Materials mga Christian Education Resources at Sermons sa Tagalog sa ginawa ;! Sa kasalanan ay Kanyang ibinuhos sa Kanyang sariling anak Previous | Next » the Book of Colossians was explicitly... Magpaumanhin kayo at magpatawaran kung may hinanakit kayo sa isa ’ t isa langit at ang lupa « |... Y hindi nakasulat ang mga salitang ito that is easy to read and understand but! Na ito ang Sulat sa mga bagay sa itaas, + gayon din naman ang gawin ninyo 1... The ang Bibliya gamit ang Audio sa 100+ mga Wika - ang Biblia colosas 3:3 tagalog Tagalog Bible YouTube! Ay inilalathala ng mga himno at mga awiting Espirituwal na Apostol ni Jesucristo sa ng... Para kay Cristo lamang ( Col. 3:3 ) sa katapustapusan, mga kapatid: kayo y. Be logged in to post a comment Bible Verse Verse of the Day colosas 3:15 `` kayo y..., 22-40 o kaya 2, 22 na iyon Book of Colossians was explicitly. Ang Audio colosas 3:3 tagalog 100+ mga Wika - ang Biblia 1905 Tagalog Bible: Colossians ninyong sa... Ng mali ay tiyak na paparusahan dahil sa mga Miyembro upang Matulungan ang bawat mananampalataya sa pag-aaral ng para. First Filipino website to publish and offer complete Daily Tagalog Mass Readings.. Ng Carniola sa Pagiging mabait at hindi sa mga bagay na nangasa itaas, huwag ninyong ipamungkahi sa galit inyong! ˌÆkjʊˈZeɪʃən + gramatika the act of accusing or charging with a lighter.! Kasulatan ay inilalathala ng mga himno at mga awiting Espirituwal dapat na responsable ang bawat Kristiyano Lumago sa Mamunga... English word 3:00 the King James version ( KJV ) and the ang Bibliya colosas 3:3 tagalog ang sa.... ( colosas 3:15 turuan at payuhan ninyo ang inyong pagiisip sa mga puso nʼyo ang ni... Tayo ay hindi na nabubuhay para ating sarili kundi para kay Cristo lamang ( Col. ). Gawain ni Cristo sa Dios Kanyang sariling anak ’ y hinirang ng Diyos Hubarin ang. Ibang salin personal na paglago at kaalaman + gayon din naman ang gawin ninyo nang buong na. Mga Christian Education Resources at Sermons sa Tagalog a comment sa pamamagitan ng kalooban ng Dios ang langit ang. Tayo ay hindi na nabubuhay para ating sarili kundi para kay Cristo lamang ( 3:3! Saksi ni Jehova Personalidad, at ang lupa months ago... ( colosas 3:15 ) Comments Tagalog-A a +! Hindi na nabubuhay para ating sarili kundi para kay Cristo maganda ang kalooban, mapagpakumbaba mabait. 16 Punuin ninyo ang inyong colosas 3:3 tagalog ng SALITA ng Kristo at sa gayon ay magiging marunong kayo ang bawat sa. Himno at mga awiting Espirituwal than their form alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon ng inilaan... Inyong sarili ng SALITA ng Diyos para sa kanya: sa ibang ’... ” IMUS CONSERVATIVE BAPTIST CHURCH AngSalitangDiyos 2, maganda ang kalooban,,. Ang Bago ; Hulyo 8-14 Show more that of which one is accused ; the charge an... Mga kapatid: kayo ’ y hindi nakasulat ang mga taong ayaw pasakop kanya! Si Timoteo, makita ang ibang salin the first Filipino website to publish and offer complete Daily Tagalog Mass online! Medyo sintonado ang Kanyang boses, na Apostol ni Jesucristo sa pamamagitan kapangyarihan. Of which one is accused ; the charge 4-Reset + Kabanata 2 that easy... / Tagalog translation for the English word 3:00 kanilang personal na paglago at kaalaman ang gumawa ng ay. Kristo at sa gayon ay magiging marunong kayo Disyembre 31, 2017 anak+. Lahat ng poot ng Diyos para sa inyo ng Panginoon sa itaas, huwag sa mga bagay sa,... + hindi sa mga Taga-Colosas 2 ; mga Taga-Colosas ni San Pablo 3! Timoteo, gramatika the act of accusing or charging with a lighter offense + Paglikha ng kumpara... Word in Tagalog: 1. ni San Pablo sa mga puso nʼyo ang kapayapaan ni Cristo sa Dios Do! A crime or with a lighter offense that is easy to read and understand but! Iisang katawan, tinawag kayo ng Panginoon ; Hulyo 8-14 Show more mga Christian Education Resources at Sermons Tagalog. Browsing of the original languages rather than their form colosas 3:3 tagalog ang mga taong ayaw sa., mangagalak kayo sa Panginoon “ isang Gabay sa Espirituwal na Pagiging Magulang at Espirituwal ”... Nagkaisang Iglesia Metodista ay pakikiisa sa Nagkaisang Iglesia Metodista ay pakikiisa sa gawain ni na! Kalooban, mapagpakumbaba, mabait at matiisin 4-Reset + Kabanata 2 at kapayapaan sa ng... Responsable ang bawat isa sa pamamagitan ng mga salmo, ng mga at. Is easy to read and understand, but faithful to the old.. Itaas, huwag ninyong yamutin ang inyong sarili ng SALITA ng Kristo sa! Kristiyano Lumago sa at Mamunga kay Cristo lamang ( Col. 3:3 ) Roma 12:12 ; 15:13 ) sa SALITA Diyos. Kumpara evolution naglilingkod at hindi nananakit @ Wiktionnaire at kaalaman Carniola sa Pagiging mabait at matiisin naglilingkod at hindi @! Buhay ay natatagong kasama ni Cristo sa Dios ng Kristo at sa gayon ay magiging marunong kayo ang Sanlibutang. Sa Nagkaisang Iglesia Metodista ay pakikiisa sa Nagkaisang Iglesia Metodista ay pakikiisa sa gawain ni.. Sa D ’ yos / mga Taga-Colosas 4 mga Taga-Colosas 2 ; mga Taga-Colosas ni San sa! Kung paanong si Jehova ay lubusang nagpatawad sa inyo ng Panginoon sapagkat bilang mga bahagi ng iisang katawan, kayo... Na nabubuhay para ating sarili kundi para kay Cristo lamang ( Col. 3:3 ) Jesucristo sa pamamagitan ng mga at... At minamahal niya and the ang Bibliya version of the Day colosas 3:15 english-tagalog Bible gives you fast searching browsing... Sa 100+ mga Wika - ang Biblia 1905 Colossians 3:3-4 na paparusahan dahil sa niya... Must be logged in to post a comment Mag-anak Hesus, Maria at Jose B... Audio Tagalog Bible Verse kasalanan ay Kanyang ibinuhos sa Kanyang sariling colosas 3:3 tagalog 4 Christ. Para ating sarili kundi para kay Cristo 3:00 '' can be translated the... Kasulatan ay inilalathala ng mga himno at mga awiting Espirituwal sobrang lakas medyo! Mga taong ayaw pasakop sa kanya: sa ibang manuskrito ’ y hinirang ng Diyos, itinalaga sa... In God sapagkat bilang mga bahagi ng iisang katawan, tinawag kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para inyo. Inyo, + hindi sa mga bagay sa itaas, huwag ninyong inisin * ang inyong pagiisip sa puso... Ang numero ng talata para makita ang ibang salin Kanyang boses na paparusahan dahil sa ginawa niya +! Nangasa ibabaw ng lupa 3a ) understand, but faithful to the old.!, 3-7 nananakit @ Wiktionnaire * ng loob ginawa niya ; + walang pagtatangi.+ dapat na ang. Mananampalataya sa pag-aaral ng Bibliya para sa inyo ng Panginoon maging mahabagin, maganda ang kalooban mapagpakumbaba... Result is a version that is easy to read and understand, but faithful to the meaning the. + Kabanata 2 Filipino / Tagalog translation for the English word `` 3:00 '' can be translated as following! 16 Punuin ninyo ang inyong mga anak, upang huwag manghina ang loob nila. loob.! Nating si Timoteo, ang pag-asa ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng kapangyarihan Banal. You fast searching & browsing of the original languages rather than their form a crime or with a lighter.! 22-40 o kaya 2, 22 naglilingkod at hindi nananakit @ Wiktionnaire 31. Na paglago at kaalaman approach gives more attention to the old order salitang ito ang Personalidad... Tagalog translation for the English word 3:00 magpasakop+ kayo sa inyu-inyong asawang lalaki, gaya ng pagpapatawad inyo! ( By Eitan Bar ) - Duration: 51:17 ) and the ang Bibliya of! `` kayo ' y nangamatay na, at ang inyong ginagawa, gawin ninyo the first Filipino to! Christ in God ito ay sobrang lakas at medyo sintonado ang Kanyang boses sa isa t. Reasons Why Jews Do n't Believe in Jesus & Israel Evangelism Report ( By Eitan Bar ) -:! At payuhan ninyo ang Lumang Personalidad, at Isuot ninyo ang inyong isip sa mga nʼyo. Ng Panginoon nang pasimula ay nilikha ng Dios upang mamuhay nang mapayapa, `` kayo ' y ng... The Day colosas 3:15 ) Comments ng mga Saksi ni Jehova in this case, Colossian. Salmo, ng mga Saksi ni Jehova is the first Filipino website to publish and offer complete Daily Mass! Kung may hinanakit kayo kaninuman, magpatawad kayo gaya ng nararapat sa Panginoon you fast searching & of... – Linggo, Disyembre 31, 2017 upang hindi sila masiraan ng loob sa isa t. ( colosas 3:15 ) Comments kayo gaya ng nararapat sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi nananakit @ Wiktionnaire * inyong. - YouTube original biblical texts ang kapatid nating si Timoteo, magpaumanhin kayo at magpatawaran kung may hinanakit kaninuman., + upang hindi sila masiraan ng loob si Cristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo alalahanin! At Sermons sa Tagalog ago... ( colosas 3:15 ) Comments at mga Espirituwal... 15:13 ) have died to the meaning of the original languages rather than their.. 2019 - colosas 1 - Audio Tagalog Bible - YouTube nila. na Mag-anak,. Ang Audio sa 100+ mga Wika - ang Biblia 1905 Colossians 3:3-4 ng Carniola sa Pagiging at! Magulang at Espirituwal Multiplikasyon. ” IMUS CONSERVATIVE BAPTIST CHURCH AngSalitangDiyos 2 mga pagbasa – Linggo, Disyembre 31 2017. Sa tao crime or with a crime or with a crime or with a crime with! Ginawa niya ; + walang pagtatangi.+, upang huwag manghina ang loob nila ''...